Nyheter

Støtte til hall og fotball

Fotball – Sparebanken ga det lille ekstra til NIL fotballs satsing. Foto: Halvor Hilmersen. Fotball – Sparebanken ga det lille ekstra til NIL fotballs satsing.

Nesna flerbrukshall og Nesna IL fotball har fått støtte fra Sparebank1 Nord-Norges ungdom og arenasatsing.

1Hall – Finn Olav Konow mottok gavesjekken fra Malin Maria Mathisen fra SNN.For å yte bedre service og gi bedre fasiliteter til leietagere søkte Nesna Flerbrukshall om støtte til inventar og utstyr til hallen. Sparebank1 Nord Norge har besluttet å gi 120 000 kr fra Arenaløftet. Hallen som i hovedsakelig er eid av Nesna Idrettslag leier ut areal til Nesna Kommune, Nord Universitet og KVN på dagtid og undergrupper av Nesna IL på kveldstid. Midlene kommer kjærkomment med til å utvikle hallen mener styreleder Finn Olav Konow – Det er fantastisk å få en slik gave, og vi er takknemlig på vegne av både hallen og brukerne. Dette kommer alle til gode og gjør at hallen blir enda mer attraktiv og brukervennlig framover sier han.

Talentsatsing

Nesna Il fotball har hatt et godt år i barne- og ungdomsfotballen. Det motiverer fotballgruppa til å satse framover og sammen med Nord Universitet har en utvikla tilbudet ”Det lille ekstra”. Det gir unge spillere muligheten til å trene to ganger i uka sammen med idrettslektorene Knut Lyng Hansen og Magne Steiro. Lyng Hansen fokuserer på styrke og hurtighet og Steiro på teknikk og ballbehandling. Dette er et tilbud som gis i tillegg til ordinær trening med lagene. I prosjektsøknaden på 107 000 lå det inne utstyr, baller og profileringsklær, sammen med treningssystemet Polar Pro Team som er et datasystem som registrerer puls, hastighet og strekning for alle spillerne som bruker det – Vi skal bruke systemet blant annet til å gi bedre tilbakemeldinger til spillerne på treningseffekt og vi skal motvirke overbelastning. Systemet gir både oss og spillerne bedre innsikt i hvordan en kan trene bedre, sier Knut Lyng Hansen – Målet er å få godt trente spillergrupper, hindre skader og bli bedre fotball-lag og vi er glad for Sparebanken Nord- Norge satser på oss her i Nesna IL, smiler han. Sparebank1 Nord Norge ga 54 000 kr til prosjektet. – Sparebank 1 Nord- Norge tror på å gi tilbake til de samfunnene vi bor og lever i og da er det veldig hyggelig å støtte både Nesna IL fotball og Nesna flerbrukshall med midler fra samfunnsutbyttet, smiler Malin Maria Mathisen. 

3Fotball – Sparbanken ga det lille ekstra til NIL fotballs satsing. Deltakerne flankerer Knut Lyng Hansen og Heidi Hundvik fra NIL fotball og Malin fra SNN.

Sist redigertonsdag, 28 november 2018 11:20