Seatech Invent

Steffen fra Seatech Invent leverer tjenester og utstyr til oppdrett og havbruk. Seatech Invent har mottatt omstillingsstøtte.

Bedrift: Seatech Invent
Daglig leder: Steffen Langseth
Holder til: Nesna
Nettside: www.stias.no

Hva driver din bedrift med, og hva arbeider du med?

Jeg startet Seatech Invent for 3 år siden, og leverer tjenester og utstyr til oppdrett og havbruk. Seatech Invent har et mekanisk verksted på Nesna, og produserer utstyr som gjør havbruk smartere og bedre.

Hvordan hjalp omstillingsstøtten din bedrift?

Vi fikk tilskudd til produktutvikling av en type bunnsil til bruk i landbasert oppdrett i samarbeid med Mowi. Silen er nå hyllevare hos leverandører, og bidrar til inntekter for min bedrift. Utviklingen av produktet skjedde i samarbeid med oppdrettere og baseres på min erfaring og kompetanse fra næringen. 

Hva skal til for at dere kan øke bemanningen?

Det vil avhenge av ordretilgangen, og av salg av varer og tjenester. Utviklingen av bedriften med nytt produksjonsutstyr kan også bidra til at vi kan produsere varer for et bredere marked enn det vi er i i dag og igjen utløse behovet for flere ansatte. Det mangler ikke på ideer, men en skal jo både drive dagens bedrift og eventuelt finansiere nytt produksjonsutstyr.

Hvordan ser du for deg utviklingen i Nesna i framover?

Det er mange nye aktører innen havbruk i Nesna i dag og flere nye lokaliteter. Det er bra for meg og min bedrift. Jeg synes det er en positiv utvikling på Nesna, og det er mange nye prosjekt som kan skape flotte ringvirkninger for industri og næringsliv på Nesna.