Bo og lev

Rikt friluftsliv, mange aktiviteter, variert kulturliv, mulighet for høyere utdanning, spennende boligmarked og et næringsliv i vekst. Nesna er en spennende kommune å bo i. Her finner du det gode liv!

8 gode grunner til å velge Nesna!

1. Det gode liv!

2. Lave boligpriser og levekostnader!

3. Beliggenheten!

4. Et næringsliv i vekst!

5. Jobbmuligheter!

6. Høyere utdanning!

7. Full barnehagedekning med løpende opptak! 

8. Aktiviteter!

Les mer om de 8 grunnene