Jobb, næringsliv og omstilling

Nesna kommune har tradisjonelt vært en landbrukskommune, men i dag finnes i et variert næringsliv innen blant annet industri, fiskeindustri, utdanning, varehandel, reiseliv og offentlig forvaltning. 

Nesna fikk i 2020 status som statlig omstillingskommune. Omstillingsprogrammet er en ekstraordinær innsats for å skape nye arbeidsplasser i Nesna, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape utviklingsevne hos bedrifter innen kommunen. 

To sauer ligger ved to stubber. - Klikk for stort bildeLandbruk er viktig for Nesna. Anita Larsen

Landbruk og havbruk

Tradisjonelt var Nesna en kommune preget av landbruk og fiske. I dagens samfunn er det færre sysselsatte innen primærnæringene på land, men dyktige og premierte bønder har høy produksjon av kjøttfe, svin og melkeproduksjon med høy kvalitet. 

Tradisjonelle fiskerier har færre sysselsatte, men havbruk har sterk vekst med flere bedrifter, arter og flere sysselsatte. Tomma Laks og Norcod har allerede produksjon i kommunen, og flere nye bedrifter er i etableringsfasen.

Utdanning fra barnehage til masterutdanning

Etableringen av høyere utdanning i Nesna i 1918 gjorde Nesna til et skolested, og sammen med Nord Universitet har KVN og Nesna kommune bidratt til mange sysselsatte innen undervisning og forskning. Ellers bidrar administrasjon, barnehagene, helse og omsorg og barnevern til at om lag halvparten av de sysselsatte i Nesna arbeider i offentlig sektor.

Mekanisk industri

Innen mekanisk industri er Westcon Helgeland i vekst og har mange ulike oppdrag og kunder innen modifikasjon og vedlikehold, og produksjon av ulike komponenter for olje og gass. Bedriften har en god utvikling og sysselsetter ca. 90 ansatte. Bedriften ønsker å tilrettelegge for produksjon av understell for flytende havvind som vil sysselsette hundrevis av personer.

Supplybåten Viking Neptun henter sugeanker hos Westcon Helgeland. Båt ved kai. - Klikk for stort bildeSupplybåten Viking Neptun henter sugeanker hos Westcon Helgeland. Halvor Hilmersen

Teknologi 

Nesna har også sin egen lille “techtown” med leverandører til havbruk og industri.  Pharmaq Fishteq bygger og driver vedlikehold på vaksineringsmaskiner for oppdrettsnæringen. Seatech Invent lever komponenter til havbruk og sjørettede næringer. Goodtech har innovativ utvikling av roboter til havbruk og industri.

Reiseliv, mat og drikke

Topcamp Havblikk er en av landsdelens største campingplasser og hare et bredt tilbud innen overnatting, bespisning og aktiviteter. Det er er også overnattingsbedrifter på nesnaøyene, da særlig innen fisketurisme. 

I Nesna finnes flere opplevelsesbedrifter. Visit Nesna er en reiselivsbedrift som har spesialisert seg på havørnsafari og transportoppdrag med RIB. I Nesna er det også flere opplevelsesbedrifter som leier ut kajakk og har ulike kajakk-kurs.

Det er flere produsenter av lokal mat og drikke. Nesna har et eget bryggeri, og det finnes gårdsbakeri og småskala kjøttproduksjon i kommunen. Nesna har også flere spisesteder. 

Entreprenører og service

Innen bygg og anlegg finner vi flere snekkerbedrifter, betongleverandør, rørlegger og elektriker. Flere Maskinentreprenører og byggvarebutikker bygger, renoverer og driver vedlikehold på hus og hytter.

Det er fire dagligvareforretninger i kommunen Nesna, to på tettstedet og to på øyene. På tettstedet er det også bensinstasjon, bilverksted, frisører, blomsterbutikk/gartneri.
 

Oppdrettsanlegg utenfor Tomma, sett ovenfra. - Klikk for stort bildeOppdrettsanlegg på Tomma. Foto: Hans Petter Sørensen