Omstilling

Omstillingsprogrammet i Nesna, Velg Nesna, er en ekstraordinær innsats for å skape nye arbeidsplasser i Nesna, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape utviklingsevne hos bedrifter innen kommunen. 

Status som omstillingskommune

Nesna ble i 2020 tildelt status som statlig omstillingskommune, og omstillingsorganisasjonen var operativ fra høsten 2021 etter nødvendig forarbeid og forankring. 

Hva er innsatsområdene for omstillingsprogrammet?

  • Havbruk – havbruksnæring og leverandørindustri og servicenæring rettet mot havbruksnæring.
  • Industri – positiv utvikling i industrien nye forretningsområder, forbedringsarbeid for økt lønnsomhet og knoppskytinger.
  • Opplevelsesnæring – omfatter reiselivsnæring og opplevelser knyttet til natur, mat/matkultur, kultur og arrangement.
  • Øvrig næringsliv – skape positiv utvikling i det mangfold av bedrifter som allerede finnes i kommunen. Knoppskytinger, nye forretningsområder i eksisterende bedrifter eller forbedringsarbeid for økt lønnsomhet. Innsatsområdet kan også dekke bistand til gründere og etablerere, uavhengig av bransje.
  • Offentlige arbeidsplasser - aktivt arbeid for å legge til rette for og tiltrekke seg offentlige arbeidsplasser, også innen utdanning.
  • Attraktivitet for næringsliv - utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig, markedsføring av kommunen som næringskommune og tilrettelegging for næringsaktivitet.
  • Kultur og samfunn - tilrettelegging for og utvikling av kultur- og fritidstilbud, en sterk innovasjons- og etablererkultur, ungdomssatsing samt andre tiltak som vil utvikle bostedsattraktivitet.

Hva kan det søkes om?

Programmet disponerer midler som er mottatt fra stat og fylkeskommune. Midlene er søkbare og kan bidra til finansiering av forstudier eller forprosjekt. Søker må enten være registrert i Nesna eller ha hovedtyngden av tiltaket (det vil si skape lokale arbeidsplasser) i Nesna kommune. Midlene kan i all vesentlighet bli brukt til forstudier og forprosjekt, med hensikt å avklare hvorvidt et prosjekt er drivverdig og eventuelt også kvalifisert for ytterligere finansiering for hovedprosjekt gjennom andre statlige virkemiddelordninger. En egenfinansiering i prosjektene må påregnes. 

Slik søker du omstillingsmidler