Om velgnesna.no

Vi ønsker at Nesna skal få nye innbyggere! Med omstillingsmidler i ryggen og sterk støtte fra et levende og engasjert lokalsamfunn, finnes det store muligheter i vår vakre kommune.

Velgnesna.no er et nettsted som skal bidra til gi tilflyttere til Nesna kommune, en tilflytterportal. Nettsiden skal være et utstillingsvindu for boglede, lokalt næringsliv og arbeidsliv.

Hvorfor omstillingskommune?

Nesna ble i 2020 tildelt status som statlig omstillingskommune, og omstillingsorganisasjonen var operativ fra høsten 2021 etter nødvendig forarbeid og forankring. 

Nesna fikk status som statlig omstillingskommune på grunn av tap av arbeidsplasser, særlig ved Nord Universitet, Nesna. Regional omstilling skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner. Det er en ekstraordinær innsats som kommer i tillegg til kommunes ordinære næringsarbeid. 

Omstilling i Nesna ble i utgangspunktet gitt 56 millioner kroner fra kommunaldepartementet, samt en regional egenandel på kr 6 millioner og en kommunal egenandel på kr 6 millioner. Det ble utarbeidet en omstillingsplan av med medvirkning av Proneo våren 2021, samt en første årsplan og kommunikasjonsplan. Disse planene ble vedtatt av Kommunestyret i Nesna juni 2021.  I oktober 2021 ble imidlertid om lag 47 millioner kr trukket tilbake fra programmet av KMD da en fikk et vedtak om reetablering av Campus Nesna. De resterende midlene utgjør omstillingsprogrammet i Nesna.

Målet er å skape 250 nye arbeidsplasser fordelt slik: 

 • Havbruk: 70 nye arbeidsplasser 
 • Industri: 50  nye arbeidsplasser 
 • Offentlige virksomhet: 70  nye arbeidsplasser 
 • Reiseliv og opplevelse: 10 nye arbeidsplasser 
 • Eksisterende næringsliv: 50 nye arbeidsplasser

Omstillingsstyret (2021-2023):

 • Hanne Davidsen - leder
 • Jon Neraas - Nestleder 
 • Jørn Ståle Pettersen - Styremedlem 
 • Elin Fagervik - Styremedlem 
 • Katrine Schürmann - Styremedlem 
 • Arnt Skogsøy - Styremedlem 
 • Dag Ivar Dahl - Styremedlem

_________________

Post- og besøksadresse
Nesna kommune / VelgNesna / Omstilling
Movegen 24
8700 Nesna

E-post og eDialog
Epost: postmottak@nesna.kommune.no
Ikke send sensitiv informasjon i e-post!

Sikker sending av dokumenter og brev, også personsensitive opplysninger eller opplysninger unntatt offentlighet: eDialog

Organisasjonsnummer
939600515

Elektronisk Faktura
EHF-939600515

_____________________________

Sosiale medier

Nesna kommune, herunder Velg Nesna, driver ikke saksbehandling via Facebook eller andre sosiale medier. Henvendelser som forventer svar eller handling fra kommunens side må derfor presenteres på annen måte, og da fortrinnsvis skriftlig til postmottak. 

Forsidebilder

Bildene som benyttes på denne nettsiden er i all hovedsak tatt av Hans Petter Sørensen / www.faroutfocus.no (bannerbilder forside), eller av Halvor Hilmersen og Hilde V. Falch for Nesna kommune.

Se dokumentarkiv - Omstilling

Programleder for omstilling: 

Halvor Hilmersen