Ny styreleder for omstillingsprosjektet i Nesna

Andreas Walnum ønsker både nærings- og samfunnsutvikling i Nesna og har god tro på framtiden for hele kommunen. 

Ny styreleder for omstillingsprogrammet

Kommunestyret i Nesna utnevnte Andreas Walnum som ny styreleder for omstillingsprogrammet i Nesna 6. desember 2023. Walnum ledet i sin tid også interimstyret for omstillingsprogrammet i strategi og forankringsfasen i 2021.  Walnum tar over for Hanne Davidsen som var leder fra 2021 til 2023. Omstillingsstyret i Nesna består nå av seks personer fra næringslivet, i tillegg til Walnum finner vi Jon Neraas (nestleder), Dag Ivar Dahl, Remy Oddøy, Elin Fagervik, Anita Valrygg og Hanne Davidsen.

Walnum sier han er interessert i det som skjer på Nesna. Dermed ønsker han å bidra til å skape aktivitet i eksisterende bedrifter og skape nye arbeidsplasser.  

– Vi har mange bedrifter i ulike bransjer, og en større grad av samarbeid, informasjonsflyt og samhandling kan bidra til å styrke både aktivitetsnivå og lønnsomhet.  Vi har et solid omstillingsstyre med mange dyktige folk, så jeg er trygg på gode diskusjoner og prioriteringer, sier Walnum.

Dyktige bedrifter 

– Vi har mange dyktige bedrifter i kommunen som er veldig gode på det de gjør. Vi har Westcon Helgeland og i tillegg hele Tomma-miljøet med Gabbro Nor og Tomma Laks i spissen. De viser vilje til å utvikle bedriftene, men også utvikle samfunn. Gjerne også på tross av når storsamfunnet rundt endrer forutsetningene,  humrer den ferske styrelederen, og hinter frampå at når fylket fjerner nødvendig kollektivtransport kompenserer tomværingene med egne skyssløsninger for både egne og besøkende arbeidsfolk  

– Jeg opplever også at det er nytenkende og visjonære etableringer på Handnesøya, Hugla og Nesna, Walnum fortsetter – Arctic Seafarm sin etablering i Langsetvågen er svært spennende i så måte. 

Walnum sier videre at det har blitt arbeidet godt med utvikling siden han var leder av interimsstyret.

– I tillegg til Høgskolen i Nesna som hjørnesteinsbedrift tok vi utgangspunkt i en litt satt næringsstruktur. Nå jobber vi langs flere akser blant annet innen havbruk, industri, utdanning og leverandørindustri. På den måten vil vi få en mer hardfør næringsstruktur i Nesna uten å være så sårbare og avhengige av hva som skjer med universitetet. 

– Vi har på ingen måte tenkt å gi opp at Nord Universitet skal ha en sterk tilstedeværelse på Nesna,  og vi har fokus på utvikling der i vår nye handlingsplan.  Jeg tror Nesna har blitt sterkere i de åra vi har vært i omstilling.  Jeg ønsker at vi skal være attraktive for nye etableringer også framover, noe vi allerede har fått tilbakemelding om fra nyetablerere som opprinnelig kommer fra andre kommuner, sier Walnum.

Allsidig styreleder

Den 37 år gamle nesnaværingen Andreas Walnum arbeider til daglig som salgssjef i Pon Equipment Norge, som reparerer og importerer Caterpillar anleggsmaskiner til Norge. Han har en MBA i ledelse fra Nord universitet, og maskiningeniørutdanning fra Umeå universitet. 

– I bunn har jeg fagbrev som anleggsmaskinreparatør og slår gjerne et slag for at ungdom skal velge yrkesfag. Et fagbrev genererer mange åpne dører for videre karriere, smiler han. Walnum startet i som mekaniker Pon i 2007, før han i 2013 startet med teknisk support, salg og ledelse i bedriften. 

– Jeg er heldig å få jobbe med folk og oppgaver både i hele Norge og utlandet. I tillegg har jeg kontorplass i Oslo og får jobbet noen dager fra Nesna, noe jeg trives veldig godt med. 

Store prosjekt 

– Det er litt roligere i markedet innen bygg og anlegg, det skyldes nok både høy rente og færre større infrastrukturoppdrag fra stat og fylkeskommuner, sier han og fortsetter, – Det er derfor spennende at flere av de større prosjektene i bransjen nasjonalt nå er i Nordland, med nye flyplasser i Bodø og på Mo, ny E10 i Vesterålen, sluttspurten på E6 Helgeland sør og forhåpentligvis snart nye E6 gjennom Sørfold. I tillegg har vi en mineralnæring i oppsving på vegen gjennom det grønne skiftet. I den sammenhengen er vi jo midt i smørøyet på Helgeland, avslutter Walnum.