Ny utdanning på KVN

KVN Nesna har fått godkjenning til å tilby naturbruk med akvakultur i samarbeid med Kvarøy Fiskeoppdrett og Tomma laks, og ser for seg oppstart i 2025. 

–Det er en gledens dag, og vi har arbeidet målretta sammen med flere samarbeidspartnere for å kunne tilby en utdanning som både er etterspurt og relevant for vår region, sier rektor ved KVN, Finn Olav Konow.  

KVN har samarbeidet med Kvarøy Fiskeoppdrett og Tomma laks for å utvikle søknad om utdanningen, og begge er med videre med for å drifte tilbudet og en eventuell utdanningstillatelse. 

To-årig utdanningsløp

Godkjenningen gjelder det to-årige utdanningsprogrammet naturbruk med akvakultur, og KVN vil kunne tilby 30 studieplasser. Videre søker KVN om en utdanningstillatelse sammen med Tomma Laks og Kvarøy Fiskeoppdrett som vil drifte tillatelsen. 

Kommunalt omstillingsarbeid om bakgrunn

Det var Nesna kommune som tok initiativet for å få etablert utdanningen, og da som ett ledd i omstillingsarbeidet i kommunen. 

– Vi bestilte tidlig i 2020 en rapport fra Nordlandsforskning hvor vi ba om en vurdering av kompetansebehovet i havbruksnæringen framover, og svaret rapporten ga var at en hadde behov for arbeidsfolk med kompetanse fra alle utdanningsnivå, fra vgs, fra fagskole og fra universitet og høgskole, forteller ordfører Hanne Davidsen.  – Vi tok med oss utfordringen til KVN og møtte både velvilje og entusiasme, og vi bestemte oss for å satse. 

Omstillingsprogrammet i kommunen tok saken videre og skrev prosjektet inn i sine handlingsplaner, og satte administrative ressurser på saken.  

Kartlegging av behov

– Jeg synes det er et utmerka eksempel på hvordan vi kan arbeide for å lykkes, mener Davidsen, og fortsetter: – Vi tar utgangspunkt i lokale næringer og fortrinn, gjøre en skikkelig god kartlegging av behov sammen med et velrenommert kompetansemiljø, og setter trykk på saken. Nesna er heldig som har en utviklingsorientert videregående skole i KVN og heldig som har gode bedrifter som vil satse sammen med oss for å utvikle et tilbud til ungdommen i region. Vi har hatt mulighet til å satse gjennom omstilling og jeg vil berømme tidligere programleder for omstilling, Bjarte Reve, for innsatsen i denne saken.  Engasjementet har han tatt med seg inn i videre jobbing for KVN når en nå søker om en undervisningstillatelse sammen med Tomma Laks og Kvarøy. 

Bidrag til relevant utdanning

Kvarøy Fiskeoppdrett skriver på sin Facebook side hva deres motivasjon for arbeidet med utdanningen er: «Å bidra til at flere ungdommer får sjansen til relevant utdanning i sitt eget nærområde. Det er noe vi støtter 100 prosent. Varierte utdanningstilbud skaper positiv utvikling, gir kompetanseløft til regionen og styrker lokalsamfunnene.»