Ordføreren ønsker alle velkommen til Nesna

Nesna kommune er i vekst og vi ønsker alle nye innbyggere, bedrifter, studenter og elever, flyktninger, arbeidsinnvandrere fra EØS og alle andre, besøkende og tilreisende - hjertelig velkommen!

Jeg heter Hanne Davidsen, og er ordfører i Nesna kommune. Jeg representerer Arbeiderpartiet. Siden jeg ble ordfører i 2015 har hovedfokus for meg vært videreutvikling av samfunnet.

Portrett av Hanne Davidsen, ordfører i Nesna kommune.  - Klikk for stort bildeHanne Davidsen, Ordfører i Nesna kommune. Halvor Hilmersen

Nesna er et trafikknutepunkt på Helgeland med hurtigbåt, kystruta og fergesamband til Nesnaøyene og til Levang som er en del av fylkesvei 17. I sentrum av Nesna er det småbåthavn og næringshavn, samt butikker og annen næring og service, i tillegg til skoler, flere barnehager og idrettsanlegg, helse- og omsorgsinstitusjoner, og kommunehuset hvor ordfører, rådmann og øvrig administrasjon holder til. 

I Langsetvågen, i retning Mo i Rana, er det etablert et større industriområde for vedlikehold og reparasjon av skip samt bygging av olje- og gassinstallasjoner. På øya Tomma som er den størst øya og som ligger lengst ut, befinner noen av de største bedriftene i kommunen seg innenfor blant annet havbruk og bergverk. I Husby i sentrum på Tomma, er det skole og barnehage, butikk og boligområder. Industriområdet er under utvidelse, det skal bygges flere nye boliger og småbåthavn. Det er bosetting også på Handnesøya og Hugla, hvor landbruk og lokalmat er viktige næringsveier. 

Tradisjonelt har Nesna levd av landbruk, fiske og utdanning. Det er i ferd med å endre seg selv om Nesna fortsatt er en landbrukskommune som også i stor grad lever av havet. Nesna har vært et utdanningssenter i nesten 200 år. 100 års historie med høyere utdanning og 30 år videregående skole utgjør derfor en viktig del av vår identitet. Nord universitet Nesna ble reetablert i 2021 og utdanner lærere og barnehagelærer som er viktig for rekruttering og bosetting på Helgeland. Nord universitet på Nesna i tillegg til en teknologibedrift som holder til på Nesna, utgjør sentrale kompetansearbeidsplasser i distriktet. 

Nesna er en internasjonal kommune som ønsker på best mulig måte å legge til rette for at Nesna skal være en god kommune å bo og oppholde seg i for alle; innbyggere, elever, studenter, tilreisende og besøkende, samt at vi ønsker å være en god kommune for næringsdrivende. 

Hvis du har forslag eller innspill eller bare ønsker å dele dine erfaringer, ta gjerne kontakt med meg. Velg Nesna for «Fremgang og trivsel» som det heter i slagordet fra 1967!

Har du spørsmål?

Hanne Davidsen
Ordfører
E-post
Telefon 75 06 70 12
Mobil 48 11 83 05